Tiráž

Pečlivě si přečtěte následující oznámení. Obsahují pravidla pro používání těchto stránek a veškerého v nich obsaženého materiálu. 

Tiráž

Upraveno:

Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.
Tel.: +420 273 037 900
Tel.: +420 235 358 220
Fax: +420 235 350 506
E-mail: fresenius@fresenius.cz

Autorská práva

Copyright© Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Text, obrázky, grafické prvky, zvukové soubory, soubory animací, soubory s videem a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti Fresenius Medical Care podléhají autorským právům nebo jiné formě ochrany duševního vlastnictví. Není povoleno tyto objekty kopírovat pro komerční účely, ani nijak upravovat nebo přeposílat na jiné stránky. Některé internetové stránky společnosti Fresenius Medical Care obsahují také obrázky nebo jiné soubory podléhající autorským právům příslušných vlastníků.

Je povoleno procházet tyto stránky a reprodukovat jejich obsah formou tisku, stažením na pevný disk a distribucí dalším osobám, ale za všech okolností výhradně pro nekomerční, informační a osobní účely. 

Ochranné známky

Není-li uvedeno jinak, všechny ochranné známky uveřejněné na internetových stránkách společnosti Fresenius Medical Care jsou registrovány v příslušných zemích, podléhají autorským právům společnosti Fresenius Medical Care a jsou buď vlastněny, nebo licenčně používány společností Fresenius Medical Care a jejími pobočkami. 

Žádné záruky ani reprezentace / Obsah

Iinformace na těchto stránkách jsou poskytovány společností Fresenius Medical Care „tak, jak jsou“ a bez jakékoli záruky, vyjádřené nebo předpokládané, mimo jiné bez jakýchkoli předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neomezování. Uvedené informace jsou považovány za přesné, mohou však obsahovat chyby a nepřesnosti. Informace uveřejněné na našich stránkách jsou určeny pouze pro obecné informační účely a nepředstavují obchodní, zdravotnické ani jiné profesionální doporučení. Společnost Fresenius Medical Care proto nepřijímá žádnou odpovědnost za zranění nebo ztráty vzniklé spoléháním se na informace uvedené na těchto stránkách. 

Prohlášení týkající se budoucnosti

Tyto stránky obsahují prohlášení týkající se budoucnosti, která vycházejí z úmyslů managementu společnosti Fresenius Medical Care. Výrazy jako „očekávat“, „odhadovat“, „předpokládat“, „zamýšlet“, „plánovat“ a „navrhovat“, uvedené na těchto webových stránkách, mají označovat prohlášení týkající se budoucnosti. Mohou zahrnovat rizika a nejistoty, včetně technologického pokroku ve zdravotnictví, požadavků na produkty a přijetí produktů na trhu, vlivu ekonomických podmínek, vlivu konkurenčních výrobků a cen, směnných kurzů cizích měn a dalších rizik. Taková prohlášení týkající se budoucnosti odrážejí postoj společnosti Fresenius Medical Care v době vytvoření s ohledem na budoucí události a jako takové podléhají určitým rizikům a míře nejistoty. Veškerá prohlášení týkající se budoucnosti vycházejí z předpokladů a odhadů managementu společnosti a jsou pokládána za odůvodněná, přestože jsou ve své podstatě nejistá a obtížně předvídatelná. Skutečné výsledky nebo zkušenosti se mohou od obsahu prohlášení týkajících se budoucnosti objektivně lišit. Společnost Fresenius Medical Care odmítá jakýkoli úmysl nebo závazek tato prohlášení aktualizovat. 

Žádné licence

Společnost Fresenius Medical Care se snažila vytvořit inovativní a informačně hodnotné internetové stránky. Věříme však, že chápete, že společnost Fresenius Medical Care musí chránit své duševní vlastnictví, včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv. Vezměte proto na vědomí, že použití těchto internetových stránek nepředstavuje formu udělení licence k duševnímu vlastnictví společnosti Fresenius Medical Care. 

Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy na naší webové stránce nemají představovat doporučení. Neověřujeme, zda jsou informace obsažené pod těmito odkazy přesné a správné. Nepřijímáme proto odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout použitím těchto informací. 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí je pro společnost Fresenius Medical Care důležitá. Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů je významným faktorem, kterému v našich obchodních procesech věnujeme zvláštní pozornost. Osobní údaje získané při návštěvě našich webových stránek zpracováváme v souladu s platnou legislativou zemí, kde jsou webové stránky provozovány. Webové stránky společnosti Fresenius Medical Care však mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, pro které toto prohlášení o ochraně osobních údajů neplatí. 

Sběr a zpracování osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek náš server automaticky zaznamenává název poskytovatele internetového připojení, adresu webu, ze kterého k nám přicházíte, webové stránky, které aktuálně navštěvujete a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje se zaznamenávají pouze v případě, že s tím souhlasíte. To znamená například v souvislosti s registrací, průzkumy, soutěžemi nebo vyhotovením smlouvy. 

Použití a zveřejnění osobních údajů a specifikace účelu

Společnost Fresenius Medical Care bude používat vaše osobní údaje výhradně pro účely technické správy webových stránek, naplnění a správu zákaznických požadavků, průzkum trhu a marketingové účely, a to pouze v rozsahu nezbytném pro každý konkrétní případ.

Pokud nás kontaktujete, můžeme ukládat například vaše jméno, název společnosti, obor působení, poštovní adresa, e-mailová adresa, typ požadavku a případě další informace. Tento typ komunikace nepodléhá ochraně osobních údajů. Pokud si výslovně nebudete přát, abychom tyto informace používali pro další kontakt s vámi, budeme tento požadavek respektovat. Chcete-li odstranit osobní údaje z naší databáze, napište nám e-mail na adresu ir@fmc-ag.com.

Získané osobní údaje sdělíme pouze vládním organizacím v případech, kd